POLITYKA PRYWATNOŚCI

Przykładamy szczególną wagę do poszanowania prywatności klientów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (dalej Urząd), w tym m.in. użytkowników odwiedzających serwis https://wcm.mazovia.pl/. Zależy nam na tym aby każda osoba miała pełną świadomość jakie dane pozyskujemy, w jakim celu oraz jak może chronić swoją prywatność. Jednocześnie dokładamy wszelkich starań, aby dane osobowe były przetwarzane nie tylko zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ale również najwyższymi standardami bezpieczeństwa.

Mając na uwadze poszanowanie konstytucyjnego prawa do prywatności, wdrożyliśmy niezbędne procedury oraz polityki dotyczące ochrony danych osobowych. Ich stosowanie służy realizacji wymogów i standardów wynikających m.in. z rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – popularnie zwanego RODO. Ponadto Urząd spełnia standardy określone w normie ISO/IEC 27001:2014-12, dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Dzięki certyfikacji tej normy gwarantujemy zgodność wszystkich naszych zasad i procedur w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych z najlepszymi praktykami wypracowanymi przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną.

Dokładamy szczególnych starań, aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty. Dane są zbierane i przetwarzane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach. Dokładamy starań, aby przetwarzać dane jedynie w niezbędnym zakresie oraz, by zawsze były prawidłowe i w razie potrzeby aktualizowane. Dane osobowe są przetwarzane w okresie nie dłuższym niż jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania lub nie dłużej niż to wynika z przepisów prawa. Za nadrzędną wartość przyjmujemy dbałość o integralność oraz poufność danych osobowych.

Korzystając z serwisu https://wcm.mazovia.pl/każdy użytkownik akceptuje zasady zawarte w niniejszej Polityce prywatności

Strona serwisu https://wcm.mazovia.pl/ zawiera odnośniki do innych stron internetowych. Urząd nie odpowiada za ich treść oraz zasady prywatności, dlatego zachęcamy do każdorazowego weryfikowania polityk prywatności/ plików cookie tam obowiązujących.

Niniejsza Polityka prywatności została wprowadzona we wrześniu 2020 r.

 

Pliki cookie

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie strona internetowa Urzędu używa plików cookie. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwisy internetowe i zapisywane w urządzeniach odbiorcy (komputerach, smartfonach itp.). Informacje te nie służą tutejszemu Urzędowi do identyfikacji osób fizycznych, pliki cookie mają dla nas charakter anonimowy — bez dodatkowych informacji, na ich podstawie nie jesteśmy w stanie zidentyfikować tożsamości osób odwiedzających stronę. Nie zabiegamy też o taką identyfikację.

Lista wszystkich plików cookie stosowany w serwisie www.mazovia.pl

  1. Plik sesyjny „CMS” – wymagany dla zapewnienie prawidłowego funkcjonowania witryny i jej bezpieczeństwa – przechowywany do czasu zakończenia sesji (zamknięcia przeglądarki);
  2. Pliki opcji „WCAG” – wymagane dla zapewnienia dostępności witryny osobom z niepełnosprawnościami, dotyczące: wielkości czcionki – przechowywany do czasu zakończenia sesji (zamknięcia przeglądarki) oraz wersji kontrastowej – przechowywany przez 3 dni;
  3. Plik ‘”cookieMsg” – wymagany dla zapewnienia prawidłowego wyświetlania witryny (dotyczący komunikatu o plikach cookies) – przechowywany przez miesiąc.

Przeciwdziałanie wykorzystywaniu plików cookie

Pliki cookie można w dowolnym momencie zablokować. W tym celu należy wybrać odpowiednie opcje blokowania plików cookie w przeglądarce internetowej. Należy jednak pamiętać, że wybranie tej opcji może spowodować, że niektóre funkcje naszego serwisu mogą nie działać w sposób poprawny.

W przypadku braku zmian w ustawieniach i dalszego korzystania z tej strony internetowej przyjmuje się, że użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookie wymaganych dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej Urzędu.

 

Przetwarzanie danych osobowych (obowiązek informacyjny)

Nie udostępniamy jednej uniwersalnej klauzuli informacyjnej, natomiast obowiązek informacyjny realizujemy w ramach każdego zadania z osobna. Szczegółowy katalog usług znajduje się na stronie wcm.mazovia.pl, gdzie w poszczególnych usługach opublikowano również klauzule informacyjne.

Informacje podstawowe:

Dane osobowe przetwarzane w Urzędzie mogą być administrowane przez jednego z czterech administratorów danych osobowych: Województwo Mazowieckie, Zarząd Województwa Mazowieckiego, Marszałek Województwa Mazowieckiego lub Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Określenie właściwego administratora jest zależne od tego, który podmiot w ramach danego zadania faktycznie decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych.

DANE KONTAKTOWE:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

ul. Jagiellońska 26, 09-719 Warszawa

tel. (22) 5979100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl

ePUAP: /umwm/esp

Wszyscy ww. administratorzy wyznaczyli tego samego inspektora ochrony danych – Pana Mateusza Sieka, z którym można się skontaktować telefonicznie pod nr (022) 5979663 lub mejlowo: iod@mazovia.pl lub drogą tradycyjną, pod ww. adresem.

Dane osobowe są najczęściej przetwarzane z uwagi na obowiązek prawny lub interes publiczny/sprawowaną władzę publiczną. W niektórych jednak przypadkach podstawą przetwarzania danych może być również umowa lub dążenie do jej zawarcia, zgoda osoby, której dane dotyczą albo prawnie uzasadniony interes administratora (np. przy obronie lub dochodzeniu roszczeń).

Okres przetwarzania danych osobowych w Urzędzie wyznaczają przepisy o archiwizacji, czyli rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (dostępne pod adresem:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20110140067

Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu.

Osobom których dane dotyczą może przysługiwać prawo żądania: dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcie, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia lub wyrażenia sprzeciwu z uwagi na szczególną sytuację. O tym czy dane uprawnienie faktycznie przysługuje i jak może być realizowane decyduje podstawa przetwarzania. Wszystkie ww. uprawnienia mogą być realizowane wyłącznie w granicach i na zasadach określonych w przepisach prawa (m,in. RODO). Szczegółowo o realizacji praw można przeczytać w zakładce Prawa osób, których dane osobowe dotyczą, gdzie znajduje się również formularz żądania realizacji uprawnienia.

W przypadku zastrzeżeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować w następujący sposób:

Obowiązek informacyjny dla osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub wskazanych przez nie jako właściwe do kontaktu (do pobrania tutaj)

Licznik wyświetleń: 56829
Autor: Piotr Gudzbeler
Data publikacji: 2020-09-10 09:13:00