Nazwa usługi

Dotacje ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych.


Odbiorca usługi

Samorządy gminne i powiatowe.


Miejsce składania

 • osobiście w punktach podawczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), ul. Skoczylasa 4 (parter), od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: Formularz ePuap
 • lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka


Wymagane dokumenty

Wniosek o dotację ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych.


Opłaty

Nie dotyczy.


Numer konta

Nie dotyczy.


Uwagi

Brak.


Termin załatwienia sprawy przez urząd

 1. Składania wniosków: od 1 grudnia do 30 grudnia roku poprzedzającego rok wykorzystania środków;
 2. Ostatecznego rozliczenia finansowego dokonuje się do 10 grudnia roku, w którym przyznano dotację.


Sposób odwołania

Nie dotyczy.


Podstawa prawna

 • art. 22c ustawy z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1161 ze zm.);
 • ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305);
 • uchwała nr 1578/82/19 Zarządu Województwa Mazowieckiego z 12 listopada 2019 r. w sprawie „Zasad i trybu postępowania w zakresie finansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych”;
 • uchwała nr 1526/170/20 Zarządu Województwa Mazowieckiego z 6 października 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie „Zasad i trybu postępowania w zakresie finansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych”,
 • uchwała nr 658/225/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z 4 maja 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie „Zasad i trybu postępowania w zakresie finansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych”.


Sprawę prowadzi

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Adres: ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa
Wydział Modernizacji Terenów Wiejskich i Gospodarki Wodnej pok. 515, 520, 521
tel. (22) 59-79-253, 59-79-293, 59-79-300, 59-79-348, 59-79-357, 59-79-641 fax. (22) 59-79-702
e-mail: rolnictwo@mazovia.pl


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 189025
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2021-05-19 10:20:00