Nazwa usługi

Zajęcie awaryjne pasa drogowego.


Odbiorca usługi

Osoby fizyczne, prawne.


Miejsce składania

W siedzibach odpowiednich terytorialnie Rejonów Drogowych MZDW:

  1. Gostynin-Płock (RD-1), ul. Krośniewicka 5, 09-500 Gostynin, rd.gostynin@mzdw.pl
  2. Ciechanów, (RD-2) ul. Mazowiecka 7, 06-400 Ciechanów, rd.ciechanow@mzdw.pl
  3. Grodzisk Mazowiecki (RD-3), ul. Traugutta 41, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, rd.grodzisk@mzdw.pl
  4. Ostrołęka (RD-4), ul. Świerczewskiego, 94 07-407 Czerwin, rd.ostroleka@mzdw.pl,
  5. Wołomin-Nowy Dwór (RD-5), ul. Kobyłkowska 1, 05-200 Wołomin, rd.wolomin@mzdw.pl,
  6. Węgrów-Siedlce (RD-6), ul. Gdańska 52, 07-100 Węgrów, rd.wegrow@mzdw.pl,
  7. Radom (RD-7), ul. Wolanowska 61, 26-600 Radom, rd.radom@mzdw.pl
  8. Otwock-Piaseczno (RD-8), ul. Górna 18, 05-400 Otwock, rd.otwock@mzdw.pl


Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie awaryjne pasa drogowego.


Opłaty

Wysokość opłat ustala uchwała nr 81/2004 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 5 lipca 2004r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich, dla których zarządcą jest Zarząd Województwa Mazowieckiego.


Numer konta

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich 00-691 Warszawa, ul. Mazowiecka 14.

93 1020 1026 0000 1202 0233 0942.


Uwagi

Zgodnie z art.40 ust.14 ustawy z 21 marca 1985r. o drogach publicznych po zlokalizowaniu awarii, prowadzący roboty niezwłocznie zawiadamia odpowiedni terytorialnie Rejon Drogowy MZDW i w porozumieniu z nim określa termin i powierzchnię zajętego pasa drogowego.

Zajmujący pas drogowy, zgodnie z art. 40 ust.14 punkt 1 ustawy z 21 marca 1985r. o drogach publicznych, obowiązany jest zapewnić bezpieczne warunki ruchu i przywrócić pas do poprzedniego stanu użyteczności w określonym terminie. Za zajęcie pasa drogowego, w celu usunięcia awarii, pobiera się opłatę.


Termin załatwienia sprawy przez urząd

30 dni.


Sposób odwołania

Od decyzji Zarządu Województwa Mazowieckiego, z upoważnienia którego działa właściwy terytorialnie Dyrektor Rejonu Drogowego służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, za pośrednictwem Zarządu Województwa Mazowieckiego, z upoważnienia którego działa właściwy terytorialnie Dyrektor Rejonu Drogowego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia stronie.


Podstawa prawna

Art.40 ust.14a, ust. 14b Ustawy z 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz.U. 2015 r. poz. 460 z późn. zm.).


Sprawę prowadzi

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie.

Wydział Ewidencji i Ochrony Pasa Drogowego

Adres: ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa


Linki

Elektroniczna Skrzynka Podawcza MZDW


Licznik wyświetleń: 791459
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-15 11:28:00