Nazwa usługi

Sprawozdanie z gospodarowania dochodami budżetu gminy / powiatu pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych, przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2019.


Odbiorca usługi

 • Sprawozdanie OŚ-4g – wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast,
 • Sprawozdanie OŚ-4p – zarządy powiatów.


Miejsce składania

 • drogą elektroniczną na adres:
  • elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie;
  • skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka lub;
  • za pośrednictwem formularza e-PUAP: Formularz ePuap
 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby Departamentu Opłat Środowiskowych; 
 • osobiście w punktach podawczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), ul. Skoczylasa 4 (parter), od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00.


Wymagane dokumenty

GMINA:

 • Sprawozdanie OŚ-4g "Sprawozdanie z gospodarowania dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych, przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2019",
 • załącznik do formularza OŚ-4g.

POWIAT:

 • Sprawozdanie OŚ-4p "Sprawozdanie z gospodarowania dochodami budżetu powiatu pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych, przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2019",
 • załącznik do formularza OŚ-4p.


Opłaty

Brak.


Numer konta

Nie dotyczy.


Uwagi

Administratorem zbioru danych „Baza podmiotów korzystających ze środowiska” jest: Marszałek Województwa Mazowieckiego, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa.

Dane będą przetwarzane w celu obowiązków wynikających z przepisów prawa w zakresie opłat środowiskowych.

Udostępnianie danych innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa nie jest przewidywane.


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Termin załatwienia sprawy przez urząd

 • OŚ-4g – (wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast) - termin składania sprawozdania OŚ-4g upływa dnia 10 lutego 2020 r. + załącznik Nr 1 do sprawozdania do 16 sierpnia 2020 r.
 • OŚ-4p – (zarządy powiatów) - termin składania sprawozdania OŚ-4p upływa dnia 10 lutego 2020 r. + załącznik Nr 1 do sprawozdania do 16 sierpnia 2020 r.


Sposób odwołania

Nie dotyczy.


Podstawa prawna

 • Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2018 roku w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2019 (Dz. U. 2018 poz. 2103 ze zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2019 (Dz. U. 2019 poz. 1567)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w  sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017 (Dz. U. z 2017 r. poz. 837)


Sprawę prowadzi

Departament Opłat Środowiskowych
Adres: ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa
Wydział Rozliczeń Finansowych
tel. (+22) 59 79 200
fax. (+22) 59 79 629
e-mail: oplaty.srodowiskowe@mazovia.pl


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 147653
Autor: Piotr Gudzbeler
Data publikacji: 2021-04-22 10:58:00