Nazwa usługi

Opiniowanie powiatowych programów ochrony środowiska.


Odbiorca usługi

Organ wykonawczy powiatu.


Miejsce składania

  • osobiście w punktach podawczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), ul. Skoczylasa 4 (parter), od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
  • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
  • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: Formularz ePuap
  • lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka


Wymagane dokumenty

Powiatowe programy ochrony środowiska powinny realizować założenia polityki ochrony  środowiska, uwzględniając cele zawarte w strategiach, programach i dokumentach programowych, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.


Opłaty

brak


Numer konta

nie dotyczy


Uwagi

Klauzula Informacyjna

Administratorem danych osobowych jest Zarząd Powiatu, natomiast Zarząd Województwa Mazowieckiego jest jedynie organem przetwarzającym dane.


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Zgodnie z art. 77 b ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595, z późn. zm.) w terminie 14 dni od dnia złożenia kompletnej dokumentacji.


Sposób odwołania

nie dotyczy


Podstawa prawna

  1. art. 17 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
  2. art. 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa.


Sprawę prowadzi

Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa
Wydział Polityki Ekologicznej i Ochrony Przyrody
03-718 Warszawa;
ul. ks. I. Kłopotowskiego 5
tel. (22) 59 79 052
fax (22) 59 79 051
e-mail: polityka.ekologiczna@mazovia.pl


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 267869
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2021-04-22 10:35:00