Nazwa usługi

Zezwolenie na wykreślenie hipoteki ustanowionej na rzecz Województwa Mazowieckiego.


Odbiorca usługi

Osoby fizyczne i prawne.


Miejsce składania

 • osobiście w punktach podawczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter) lub Skoczylasa 4 (parter), od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Nieruchomości i Infrastruktury, ul. B. Brechta 3, 03-472 Warszawa;
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Formularz ePuap
 • lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka


Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie oświadczenia zezwalającego na wykreślenie hipoteki ustanowionej na rzecz Województwa Mazowieckiego.


Opłaty

Opłata notarialna za poświadczenie podpisów przedstawicieli Województwa Mazowieckiego na oświadczeniu zezwalającym na wykreślenie hipoteki ustanowionej na rzecz Województwa Mazowieckiego.


Numer konta

Nr konta bankowego Kancelarii Notarialnej, wskazany każdorazowo w piśmie skierowanym do wnioskodawcy.


Uwagi

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osób fizycznych:

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Województwo Mazowieckie, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@mazovia.pl.

Pani/Pana dane osobowe:

 1. będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z art. 246 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U.
  z 2019 r. poz. 1145 i 1495) w związku z art. 31 ust. 1 i art. 100 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2019 r. poz. 2204), w celu wydania oświadczenia zezwalającego na wykreślenie hipoteki ustanowionej na rzecz Województwa Mazowieckiego;
 2. zostaną udostępnione kancelarii notarialnej, w której podpisane zostanie oświadczenie zezwalające na wykreślenie z księgi wieczystej hipoteki zapisanej na rzecz Województwa Mazowieckiego oraz mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno – organizacyjną Urzędu ;
 3. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”;

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Panu prawo żądania:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
 2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https:/uodo.gov.pl).

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pan zobowiązany do ich podania.

 

 


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Termin rozpatrzenia wniosku uzależniony jest od daty uiszczenia opłaty na rzecz Kancelarii Notarialnej, w której podpisane zostanie oświadczenie zezwalające na wykreślenie w Księdze Wieczystej hipoteki zapisanej na rzecz Województwa Mazowieckiego


Sposób odwołania

Nie dotyczy.


Podstawa prawna

Art. 246 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 i 1495) w związku z art. 31 ust. 1 i art. 100 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2019 poz. 2204).


Sprawę prowadzi

Departament Nieruchomości i Infrastruktury
Adres: ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa
Wydział Gospodarowania Nieruchomościami
(22) 59 79 877, (22) 59 79 875, (22) 59 79 824, (22) 59 79 801 fax. (22) 59 79 802
e-mail: nieruchomosci@mazovia.pl


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 78758
Autor: Piotr Gudzbeler
Data publikacji: 2021-04-22 10:49:00