Nazwa usługi

Wniosek o zmiany w planie finansowym


Odbiorca usługi

Jednostki budżetowe Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.


Miejsce składania

  • osobiście w punktach podawczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), ul. Skoczylasa 4 (parter), od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
  • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie  lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
  • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Formularz ePuap


Wymagane dokumenty

Wniosek o dokonanie zmian w planie finansowym


Opłaty

brak


Numer konta

nie dotyczy


Uwagi

Wymagane jest, aby wniosek o dokonanie zmian w planie finansowym posiadał akceptację dyrektora jednostki lub departamentu UMWM oraz członka Zarządu nadzorującego działalność danej jednostki budżetowej lub departamentu UMWM.


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Termin załatwienia sprawy uzależniony jest od aktualnych możliwości finansowych Województwa Mazowieckiego.


Sposób odwołania

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy


Podstawa prawna

Art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.)


Sprawę prowadzi

Adres: ul. Jagiellońska 26

Wydział Planowania Budżetu

tel. (022) 59-07-790

fax. (022) 59-07-604

e-mail departamentu: skarbnik@mazovia.pl


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 328324
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2021-04-22 10:17:00