Nazwa usługi

Druki do opracowania projektu budżetu Województwa Mazowieckiego


Odbiorca usługi

Jednostki budżetowe Województwa Mazowieckiego oraz departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie


Miejsce składania

  • osobiście w punktach podawczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), ul. Skoczylasa 4 (parter), od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
  • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie  lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
  • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Formularz ePuap


Wymagane dokumenty

Druki do opracowania projektu budżetu Województwa Mazowieckiego


Opłaty

brak


Numer konta

nie dotyczy


Uwagi

wymagane jest, aby projekt planu finansowego posiadał akceptację dyrektora jednostki lub departamentu UMWM oraz Członka Zarządu Województwa Mazowieckiego nadzorującego działalność danej jednostki budżetowej lub departamentu UMWM 


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy


Sposób odwołania

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy


Podstawa prawna

Art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.)


Sprawę prowadzi

Departament Budżetu i Finansów

adres: ul. Jagiellońska 26

Wydział Planowania Budżetu

tel. (22) 59-07-790

fax. (22) 59-07-604

e-mail departamentu: skarbnik@mazovia.pl


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 203430
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2021-04-22 10:16:00