Nazwa usługi

Wydawanie opinii do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej:

  • przez Marszałka Województwa Mazowieckiego w zakresie zadań samorządowych, służących realizacji inwestycji celu publicznego, o których mowa w art. 39 ust. 3 pkt 3 i art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) - w odniesieniu do terenów nieobjętych aktualnymi planami zagospodarowania przestrzennego,
  • przez Zarząd Województwa Mazowieckiego 


Odbiorca usługi

Inwestor.


Miejsce składania

  • osobiście w punktach podawczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter) lub Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 128), od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00


Wymagane dokumenty

Materiały do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej.


Opłaty

Bez opłat.


Numer konta

Nie dotyczy.


Uwagi

Czytelna mapa z zaznaczeniem lokalizacji.


Termin załatwienia sprawy przez urząd

21 dni od dnia otrzymania wniosku.


Sposób odwołania

Nie przysługuje.


Podstawa prawna

  1. ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 880 ze zm.);
     


Sprawę prowadzi

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie

ul. Nowy Zjazd 1,

00-301 Warszawa;

tel. (22) 518 49 00

fax. (22) 518 49 02

e-mail: biuro@mbpr.pl


Linki

Brak.


Licznik wyświetleń: 1221337
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2021-05-27 11:36:00