Nazwa usługi

Wydawanie opinii do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej:

  • przez Marszałka Województwa Mazowieckiego w zakresie zadań samorządowych, służących realizacji inwestycji celu publicznego, o których mowa w art. 39 ust. 3 pkt 3 i art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.)- w odniesieniu do terenów nieobjętych aktualnymi planami zagospodarowania przestrzennego,
  • przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w odniesieniu do ochrony samorządowych obiektów infrastruktury


Odbiorca usługi

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., podmiot działający w imieniu PKP PLK S.A. na podstawie upoważnienia lub właściwa jednostka samorządu terytorialnego.


Miejsce składania

  • osobiście w punktach podawczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter) lub Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 128), od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
  • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
  • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: Formularz ePuap


Wymagane dokumenty

Materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji kolejowej .


Opłaty

Bez opłat.


Numer konta

Nie dotyczy.


Uwagi

Czytelna mapa z zaznaczeniem realizacji inwestycji. 


Termin załatwienia sprawy przez urząd

30 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie decyzji. 


Sposób odwołania

Nie przysługuje.


Podstawa prawna

  1. ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1297 ze zm.);


Sprawę prowadzi

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie

ul. Nowy Zjazd 1,

00-301 Warszawa;

tel. (22) 518 49 00

fax. (22) 518 49 02

e-mail: biuro@mbpr.pl


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 1132821
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2021-05-27 11:35:00