Nazwa usługi

Opiniowanie przez Zarząd Województwa Mazowieckiego wniosków w sprawie zmian granic specjalnych stref ekonomicznych.


Odbiorca usługi

Zarządzający specjalnymi strefami ekonomicznymi.


Miejsce składania

  • osobiście w punktach podawczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter) lub Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 128), od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
  • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie;
  • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w WarszawieFormularz ePuap


Wymagane dokumenty

Wniosek w sprawie zmiany granic specjalnej strefy ekonomicznej.


Opłaty

Bez opłat.


Numer konta

Nie dotyczy.


Uwagi

Brak.


Termin załatwienia sprawy przez urząd

30 dni od dnia wpłynięcia wniosku.


Sposób odwołania

Nie przysługuje.


Podstawa prawna

Art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 282).


Sprawę prowadzi

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie

ul. Nowy Zjazd 1,

00-301 Warszawa;

tel. (22) 518 49 00

fax. (22) 518 49 02

e-mail: biuro@mbpr.pl


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 159705
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2021-05-27 11:36:00