Nazwa usługi

Wydawanie opinii przez Zarząd Województwa Mazowieckiego do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.


Odbiorca usługi

Zarządca drogi publicznej lub podmiot działający w jego imieniu (na podstawie upoważnienia zarządcy drogi).


Miejsce składania

  • osobiście w punktach podawczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter) lub Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 128), od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
  • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
  • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: Formularz ePuap


Wymagane dokumenty

Materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.


Opłaty

Bez opłat.


Numer konta

Nie dotyczy.


Uwagi

Czytelna mapa z zaznaczeniem realizacji inwestycji drogowej. 


Termin załatwienia sprawy przez urząd

14 dni od dnia zwrócenia się przez właściwego zarządcę drogi o wyrażenie opinii. 


Sposób odwołania

Nie przysługuje.


Podstawa prawna

  1. ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz.2031).


Sprawę prowadzi

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie

ul. Nowy Zjazd 1,

00-301 Warszawa;

tel. (22) 518 49 00

fax. (22) 518 49 02

e-mail: biuro@mbpr.pl


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 170533
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2021-05-27 11:36:00