Nazwa usługi

Wydawanie opinii przez Zarząd Województwa Mazowieckiego do wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego.


Odbiorca usługi

Zakładający lotnisko, zarządzający lotniskiem, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, lub podmiot działający w ich imieniu na podstawie upoważnienia.


Miejsce składania

  • osobiście w punktach podawczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter) lub Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 128), od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00


Wymagane dokumenty

Materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego.


Opłaty

Bez opłat.


Numer konta

Nie dotyczy.


Uwagi

Czytelna mapa z zaznaczeniem realizacji inwestycji.


Termin załatwienia sprawy przez urząd

14 dni od dnia zwrócenia się przez wnioskodawcę o wyrażenie opinii.


Sposób odwołania

Nie przysługuje.


Podstawa prawna

  1. ustawa  z dnia 12 lutego 2009 r.  o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz.U. z 2015 r. poz. 2143 ze zm.);


Sprawę prowadzi

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie

ul. Nowy Zjazd 1,

00-301 Warszawa

tel. (22) 518 49 00

fax. (22) 518 49 02

e-mail: biuro@mbpr.pl


Linki

Brak.


Licznik wyświetleń: 140281
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2021-05-27 11:35:00