Nazwa usługi

Wnioski Zarządu Województwa Mazowieckiego na studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowanie przestrzennego gminy.


Odbiorca usługi

Organ wykonawczy gminy.


Miejsce składania

  • osobiście w punktach podawczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter) lub Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 128), od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
  • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie  lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
  • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: Formularz ePuap


Wymagane dokumenty

  1. zawiadomienie o podjęciu uchwały przez Radę Miasta/Gminy w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
  2. uchwała Rady Miasta/Gminy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z załącznikiem graficznym.


Opłaty

Bez opłat.


Numer konta

Nie dotyczy.


Uwagi

Brak.


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Wyznaczony przez organ wykonawczy gminy - nie krótszy niż 21 dni (zgodnie z art. 17 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).


Sposób odwołania

Nie przysługuje.


Podstawa prawna

art. 17 pkt 2 i 6 lit. b i art. 23 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 - tekst jednolity z późn. zm.)


Sprawę prowadzi

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie

ul. Solec 22, 00-410 Warszawa

tel. (22) 518 49 00

fax. (22) 518 49 02

e-mail: biuro@mbpr.pl


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 200101
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2021-05-27 11:34:00