Nazwa usługi

Rozpatrywanie wniosków do aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego.


Odbiorca usługi

Każdy zainteresowany.


Miejsce składania

  • osobiście w punktach podawczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter) lub Skoczylasa 4 (parter), od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
  • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie  lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
  • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: Formularz ePuap


Wymagane dokumenty

Nie dotyczy.


Opłaty

Nie dotyczy.


Numer konta

Nie dotyczy.


Uwagi

Brak.


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Ustalany przez Sejmik Województwa Mazowieckiego, który określa zasady, tryb i harmonogram opracowania Strategii.


Sposób odwołania

Nie dotyczy.


Podstawa prawna

art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. nr poz. 1596, z późn. zm.) oraz art. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2014, poz. 1649, z późn. zm.).


Sprawę prowadzi

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie

ul. Solec 22, 00-410 Warszawa

tel. (22) 518 49 00

fax. (22) 518 49 02

e-mail: biuro@mbpr.pl

 


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 192492
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2021-04-22 11:32:00