Nazwa usługi

Opiniowanie przez Zarząd Województwa Mazowieckiego udzielania i cofania koncesji na wytwarzanie paliw i energii, magazynowanie paliw gazowych, przesyłanie lub dystrybucję paliw lub energii, obrót paliwami lub energią.


Odbiorca usługi

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.


Miejsce składania

  • osobiście w punktach podawczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter) lub Skoczylasa 4 (parter), od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
  • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie  lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
  • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: Formularz ePuap


Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie opinii.


Opłaty

Bez opłat.


Numer konta

Nie dotyczy.


Uwagi

Brak.


Termin załatwienia sprawy przez urząd

14 dni od daty wpłynięcia sprawy.


Sposób odwołania

Nie przysługuje.


Podstawa prawna

Art. 23 ust. 3 w związku z art. 23 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 z późniejszymi zmianami)


Sprawę prowadzi

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie

ul. Solec 22, 00-410 Warszawa

tel. (22) 518 49 00

fax. (22) 518 49 02

e-mail: biuro@mbpr.pl


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 167374
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2021-04-22 11:31:00