Nazwa usługi

Opiniowanie przez Zarząd Województwa Mazowieckiego projektów założeń do planów zaopatrzenia gmin w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.


Odbiorca usługi

Wójtowie, burmistrzowie albo prezydenci miast.


Miejsce składania

  • osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 128), Kłopotowskiego 5 (parter, pok. 07) lub w siedzibie Kancelarii Ogólnej Urzędu przy ul. Okrzei 35 (IV piętro, pok. 402) od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
  • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie  lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
  • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: Formularz ePuap


Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie opinii.

2. Projekt założeń do planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.


Opłaty

Bez opłat.


Numer konta

Nie dotyczy.


Uwagi

Brak.


Termin załatwienia sprawy przez urząd

1 miesiąc od daty doręczenia wniosku.


Sposób odwołania

Nie przysługuje.


Podstawa prawna

Art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz .U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)


Sprawę prowadzi

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie

ul. Solec 22, 00-410 Warszawa

tel. (22) 518 49 00

fax. (22) 518 49 02

e-mail: biuro@mbpr.pl


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 157620
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-17 10:12:00