Nazwa usługi

Wpis do ewidencji jednostek organizacyjnych podległych ministrowi obrony narodowej, jednostek organizacyjnych służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub zakładów opieki zdrowotnej nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz jednostek sektora finansów publicznych mogących prowadzić pracownię psychologiczną („wpis”).


Odbiorca usługi

Jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.o kierujących pojazdami.


Miejsce składania

  • osobiście w punktach podawczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), ul. Skoczylasa 4 (parter), od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00
  • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej;
  • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

    Formularz ePuap

  • lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka


Wymagane dokumenty

Zawiadomienie o rozpoczęciu działalności pracowni psychologicznej.


Opłaty

 Bez opłat.


Numer konta

Nie dotyczy.


Uwagi

Kasa Urzędu otwarta jest w godz.: 12.00 – 15.00.


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego w ciągu miesiąca, jednakże z uwzględnieniem art. 86 ust. 2 ustawy o kierujących pojazdami.


Sposób odwołania

W przypadku decyzji o skreśleniu z ewidencji jednostek organizacyjnych, o których mowa  w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, wnioskodawcy przysługuje prawo odwołania od tej decyzji za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.


Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1268, z późn. zm.);
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.).


Sprawę prowadzi

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej

Wydział Polityki Społecznej

tel. 22 59 79 900

fax. 22 59 79 902

e-mail: zdrowie@mazovia.pl


Linki

Formularz ePUAP


Licznik wyświetleń: 460812
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2021-01-28 10:56:00