Nazwa usługi

Przeprowadzanie szkoleń na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Odbiorca usługi

Osoby zainteresowane programami UE, wnioskodawcy, beneficjenci.


Miejsce składania

Ankiety zgłoszeniowe należy pobierać z podstrony szkolenia portalu www.mazowia.eu i wypełnione przesyłać pod adres wskazany w regulaminie naboru.


Wymagane dokumenty

Poprawnie wypełniona ankieta zgłoszeniowa.


Opłaty

Brak.


Numer konta

Nie dotyczy.


Uwagi

Brak.


Termin załatwienia sprawy przez urząd

  • na bieżąco – dot. PO KL
  • w ciągu czterech dni roboczych od daty przesłania poprawienie wypełnionej ankiety zgłoszeniowej- dot. RPO WM


Sposób odwołania

Nie dotyczy.


Podstawa prawna

Uchwała Nr 47/07 z dnia 19 marca 2007 r. Sejmiku Województwa Mazowieckiego.


Sprawę prowadzi

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych,

Wydział Informacji i Szkoleń Beneficjentów

Adres: ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa

Szkolenia PRO WM

rpowm_szkolenia@mazowia.eu

tel. (22) 542 2024 tel. (22) 542 2040

Szkolenia PO KL

pokl_szkolenia@mazowia.eu

tel. (22) 542 2283 tel. (22) 542 2287 tel.(22) 542 2284


Linki

Brak.


Licznik wyświetleń: 230196
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-17 09:53:00