Nazwa usługi

Rekompensata dla organizatorów publicznego transportu zbiorowego.


Odbiorca usługi

Organizator publicznego transportu zbiorowego (jednostka samorządu terytorialnego).


Miejsce składania

  • osobiście w punktach podawczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), ul. Skoczylasa 4 (parter), od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00
  • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu, Formularz ePuap
  • lub na adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka.


Wymagane dokumenty

Wniosek organizatora o przekazanie środków w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów.


Opłaty

Nie dotyczy.


Numer konta

Nie dotyczy.


Uwagi

W celu usprawnienia komunikacji między organizatorem a Urzędem należy podać nr tel., faksu oraz e-mail.


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Niezwłocznie po otrzymaniu środków z budżetu państwa


Sposób odwołania

Nie dotyczy.


Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2016, z późn. zm.)
  • ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1123)


Sprawę prowadzi

Departament Nieruchomości i Infrastruktury

Wydział Transportu Drogowego

Adres: 03-472 Warszawa, ul. B. Brechta 3

tel. 22 59 79 801/fax. 22 59 79 802

e-mail: nieruchomosci@mazovia.pl


Linki

Formularz ePuap

 


Licznik wyświetleń: 68812
Autor: Piotr Gudzbeler
Data publikacji: 2020-08-28 10:52:00