Nazwa usługi

Dotacje ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych


Odbiorca usługi

Samorządy gminne i powiatowe


Wymagane dokumenty

Wniosek o dotację ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych


Miejsce składania

  • osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 127), Kłopotowskiego 5 (parter, pok. 08), ul. Okrzei 35 (IV piętro, pok. 424A) od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00 oraz w Delegaturach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie;
  • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
  • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-urzedu/umwm
  • lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka


Opłaty

nie dotyczy


Numer konta

nie dotyczy


Termin załatwienia sprawy przez urząd

  1.  składania wniosków: od 1 grudnia do 30 grudnia roku poprzedzającego rok wykorzystania środków;
  2. ostatecznego rozliczenia finansowego dokonuje się do 10 grudnia roku, w którym przyznano dotację.Sposób odwołania

Nie dotyczy


Podstawa prawna

1. art. 22c ustawy z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r.,
    poz. 1161);


2. Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.);


3. Uchwała Nr 1578/82/19 Zarządu Województwa Mazowieckiego z 12 listopada 2019 r.
    w sprawie „Zasad i trybu postępowania w zakresie finansowania z budżetu
    Województwa Mazowieckiego zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych
    i  leśnych”.


4. Uchwała Nr 1731/290/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z 14 listopada 2017 r.
    w sprawie „Zasad i trybu postępowania w zakresie finansowania z budżetu Województwa
    Mazowieckiego zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych”.


Sprawę prowadzi

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Adres: ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa
Wydział Modernizacji Terenów Wiejskich i Gospodarki Wodnej pok. 515, 520, 521
tel. (22) 59-79-253, 59-79-293, 59-79-300, 59-79-348, 59-79-357, 59-79-641 fax. (22) 59-79-702
e-mail: rolnictwo@mazovia.pl


Linki

Formularz ePUAP


Licznik wyświetleń: 89999
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-15 12:44:00