Nazwa usługi

Dotacje ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych


Odbiorca usługi

Samorządy gminne i powiatowe


Wymagane dokumenty

Wniosek o dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych


Uwagi

Administratorem danych osobowych zbioru „Dotacje ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych" jest:
Marszałek Województwa Mazowieckiego
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
ul. Jagiellońska 26
03-719 Warszawa

Dane będą przetwarzane w celu realizacji zapisów ustawy z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1161) i nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania. Podanie danych wynika z przepisów ustawy z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.


Miejsce składania

• osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), Jagiellońska 36 (parter), Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 128), Kłopotowskiego 5 (parter, pok. 07) lub w siedzibie Kancelarii Ogólnej Urzędu przy ul. Okrzei 35
(IV piętro, pok. 424A) od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
• za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
• drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-urzedu/umwm

• lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka


Opłaty

brak


Numer konta

nie dotyczy


Termin załatwienia sprawy przez urząd

 • składania wniosków: od 1 grudnia do 30 grudnia roku poprzedzającego rok wykorzystania środków;
 • ostatecznego rozliczenia finansowego dokonuje się do 10 grudnia roku, w którym przyznano dotację.


Sposób odwołania

brak


Podstawa prawna

 1. art. 22c ustawy z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1161);
 2. Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077);
 3. Uchwała Nr 1731/290/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z 14 listopada 2017 r. w sprawie „Zasad i trybu postępowania w zakresie finansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego zadań określonych
   w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych”; 
 4. Uchwała Nr 1771/109/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z 22 grudnia 2015 r. w sprawie „Zasad i trybu postępowania w zakresie dysponowania środkami związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych”;
 5. Uchwała Nr 1129/260/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 18 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie „Zasad i trybu postępowania w zakresie dysponowania środkami związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych”.


 


Sprawę prowadzi

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Adres: ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa
Wydział Modernizacji Terenów Wiejskich i Gospodarki Wodnej pok. 520, 521, 517
tel. (22) 59-79-300, 59-79-641, 59-79-253, 59-79-293 fax. (22) 59-79-702
e-mail: rolnictwo@mazovia.pl


Linki

 1. Uchwała Nr 1731/290/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z 14 listopada 2017 r. w sprawie „Zasad i trybu postępowania w zakresie finansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych”
 2. Uchwała 1771/109/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie „Zasad i trybu postępowania w zakresie dysponowania środkami związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych”
 3. Uchwała Nr 1129/260/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 18 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie „Zasad i trybu postępowania w zakresie dysponowania środkami związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych"
 4. Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 13599
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-15 12:44:00