Nazwa usługi

REJESTRACJA PRODUKTÓW TRADYCYJNYCH 


Odbiorca usługi

Osoby fizyczne i prawne zainteresowane wpisem produktów do rejestru produktów tradycyjnych, a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wytwarzające dany produkt 


Wymagane dokumenty

Wniosek o wpis na Listę Produktów Tradycyjnych w formie papierowej oraz na informatycznym nośniku danych
http://www.mazovia.pl/rolnictwo/lista-produktow-tradycyjnych/art,210,lista-produktow-tradycyjnych.html


Uwagi

Administratorem danych osobowych zbioru "Lista Produktów Tradycyjnych" jest:
Marszałek Województwa Mazowieckiego
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
ul. Jagiellońska 26
03-719 Warszawa

Dane będą przetwarzane w celu wpisania produktu na Listę Produktów Tradycyjnych.
Przewiduje się udostępnianie danych Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Polskiej Izbie Produktu Regionalnego i Lokalnego. Obowiązek podania danych przez osoby wynika z:

  • ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2005 roku, Nr 10, poz. 68 z późn. zm.).

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.


Miejsce składania

  • osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 128), Kłopotowskiego 5 (parter, pok. 07) lub w siedzibie Kancelarii Ogólnej Urzędu przy ul. Okrzei 35 (IV piętro, pok. 402) od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
  • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie  lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
  • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (esp.mazovia.pl). 


Opłaty

brak


Numer konta

nie dotyczy


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego.


Sposób odwołania

W ciągu 14 dni do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa, za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego w przypadku odmowy przekazania wniosku do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2005 Nr 10, poz. 68 z późn. zm.).


Sprawę prowadzi

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Adres: ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa
Wydział Rolnictwa, Żywności i Rozwoju Obszarów Wiejskich pok. nr 418, 420,
tel. (22) 59 79 116, (22) 59 79 146, (22) 59 79 363
fax. (22) 59 79 702
e-mail: krzysztof.zaniewski@mazovia.pl, anna.gawlicka@mazovia.pl, marzena.rogozinska@mazovia.pl 


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 31329
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-15 11:54:00


Pliki do pobrania:

  • Liczba pobrań: 889, Rozmiar pliku: 68 kB, Typ pliku: doc