Nazwa usługi

Zajęcie awaryjne pasa drogowego


Odbiorca usługi

Osoby fizyczne, prawne.


Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie awaryjne pasa drogowego.


Uwagi

Zgodnie z art.40 ust.14 ustawy z 21 marca 1985r. o drogach publicznych po zlokalizowaniu awarii, prowadzący roboty niezwłocznie zawiadamia odpowiedni terytorialnie Rejon Drogowy MZDW i w porozumieniu z nim określa termin i powierzchnię zajętego pasa drogowego.

Zajmujący pas drogowy, zgodnie z art. 40 ust.14 punkt 1 ustawy z 21 marca 1985r. o drogach publicznych, obowiązany jest zapewnić bezpieczne warunki ruchu i przywrócić pas do poprzedniego stanu użyteczności w określonym terminie. Za zajęcie pasa drogowego, w celu usunięcia awarii, pobiera się opłatę.


Miejsce składania

W siedzibach odpowiednich terytorialnie Rejonów Drogowych MZDW.

 

Gostynin-Płock (RD-1)

ul. Krośniewicka 5

09-500 Gostynin

rd.gostynin@mzdw.pl

 

Ciechanów

(RD-2) ul. Mazowiecka 7

06-400 Ciechanów

rd.ciechanow@mzdw.pl

 

Grodzisk Mazowiecki (RD-3)

ul. Traugutta 41

05-825 Grodzisk Mazowiecki

rd.grodzisk@mzdw.pl

 

Ostrołęka (RD-4)

ul. Świerczewskiego

94 07-407 Czerwin

rd.ostroleka@mzdw.pl

 

Wołomin-Nowy Dwór (RD-5)

ul. Kobyłkowska 1

05-200 Wołomin

rd.wolomin@mzdw.pl

 

Węgrów-Siedlce (RD-6)

ul. Gdańska 52

07-100 Węgrów

rd.wegrow@mzdw.pl

 

Radom (RD-7)

ul. Wolanowska 61

26-600 Radom

rd.radom@mzdw.pl

 

Otwock-Piaseczno (RD-8)

ul. Górna 18

05-400 Otwock

rd.otwock@mzdw.pl


Opłaty

Wysokość opłat ustala uchwała nr 81/2004 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 5 lipca 2004r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich, dla których zarządcą jest Zarząd Województwa Mazowieckiego.


Numer konta

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich 00-691 Warszawa, ul. Mazowiecka 14.

93 1020 1026 0000 1202 0233 0942.


Termin załatwienia sprawy przez urząd

30 dni.


Sposób odwołania

Od decyzji Zarządu Województwa Mazowieckiego, z upoważnienia którego działa właściwy terytorialnie Dyrektor Rejonu Drogowego służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, za pośrednictwem Zarządu Województwa Mazowieckiego, z upoważnienia którego działa właściwy terytorialnie Dyrektor Rejonu Drogowego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia stronie.


Podstawa prawna

Art.40 ust.14a, ust. 14b Ustawy z 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz.U. 2015 r. poz. 460 z późn. zm.).


Sprawę prowadzi

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie.

Wydział Ewidencji i Ochrony Pasa Drogowego

Adres: ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa


Linki

Elektroniczna Skrzynka Podawcza MZDW


Licznik wyświetleń: 252611
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-15 11:28:00