Nazwa usługi

Sprawozdanie z gospodarowania dochodami budżetu gminy / powiatu pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych, przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2017.


Odbiorca usługi

 • Sprawozdanie OŚ-4g – wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast,
 • Sprawozdanie OŚ-4p – zarządy powiatów.


Wymagane dokumenty

GMINA:

 • Sprawozdanie OŚ-4g "Sprawozdanie z gospodarowania dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych, przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2017",
 • załącznik do formularza OŚ-4g.

POWIAT:

 • Sprawozdanie OŚ-4p "Sprawozdanie z gospodarowania dochodami budżetu powiatu pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych, przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2017",
 • załącznik do formularza OŚ-4p.


 


Uwagi

Administratorem zbioru danych „Baza podmiotów korzystających ze środowiska” jest:
Marszałek Województwa Mazowieckiego, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
Dane będą przetwarzane w celu obowiązków wynikających z przepisów prawa w zakresie opłat środowiskowych.

Udostępnianie danych innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa nie jest przewidywane.


Miejsce składania

 • osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 128), Kłopotowskiego 5 (parter, pok. 07) lub w siedzibie Kancelarii Ogólnej Urzędu przy ul. Okrzei 35 (IV piętro, pok. 424A) od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-urzedu/umwm
 • lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka


Opłaty

Brak


Termin załatwienia sprawy przez urząd

 • OŚ-4g – (wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast) - termin składania sprawozdania OŚ-4g upływa dnia 9 lutego 2018 r. + załącznik Nr 1 do sprawozdania do 16 sierpnia 2018 r.
 • OŚ-4p – (zarządy powiatów) - termin składania sprawozdania OŚ-4p upływa dnia 9 lutego 2018 r. + załącznik Nr 1 do sprawozdania do 16 sierpnia 2018 r.


Sposób odwołania

Nie dotyczy.


Podstawa prawna

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016 (Dz.U. z 2016 r. poz. 1426).
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w  sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017 (Dz. U. z 2017 r. poz. 837)


Sprawę prowadzi

Departament Opłat Środowiskowych
Adres: ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa
Wydział Rozliczeń Finansowych
tel. (+22) 59 79 200
fax. (+22) 59 79 629
e-mail: oplaty.srodowiskowe@mazovia.pl


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 20122
Autor: Piotr Gudzbeler
Data publikacji: 2017-01-26 12:50:00