Nazwa usługi

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O STANIE UREGULOWANIA ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA, OPŁAT PRODUKTOWYCH ORAZ OPŁAT ZA SUBSTANCJE KONTROLOWANE


Odbiorca usługi

O wydanie zaświadczenia mogą ubiegać się jednostki organizacyjne (gminy, powiaty, przedsiębiorstwa), osoby fizyczne


Wymagane dokumenty

Wnioski o wydanie zaświadczenia o stanie uregulowania zobowiązań z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, opłat produktowych oraz opłat za substancje kontrolowane zgodne ze wzorami zamieszczonymi poniżej.

 


Uwagi

Administratorem zbioru danych jest:
Marszałek Województwa Mazowieckiego
ul. Jagiellońska 26
03-719 Warszawa

Dane będą przetwarzane w celu obowiązków wynikających z przepisów prawa w zakresie opłat środowiskowych.

Udostępnianie danych innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa nie jest przewidywane.


Miejsce składania

 • osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 128), Kłopotowskiego 5 (parter, pok. 07) lub w siedzibie Kancelarii Ogólnej Urzędu przy ul. Okrzei 35 (IV piętro, pok. 424A) od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
  za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:
Formularz ePuap
 • lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka
   


Opłaty

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2016 poz.1827 z późn. zm.) do wniosku o wydanie zaświadczenia należy dołączyć:

 • dowód wpłaty opłaty skarbowej w wysokości 17 zł od egzemplarza.
 • w przypadku reprezentowania wnioskodawcy przez pełnomocnika dowód wpłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł.

Zwolnienia z opłaty skarbowej określa ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2016 poz.1827 z późn. zm.)

 


Numer konta

Opłatę skarbową należy wnieść na rachunek:
Urzędu Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy
ul. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa
96 1030 1508 0000 0005 5002 6074

Prawidłowo opisany przelew powinien zawierać informację „opłata za wydanie zaświadczenia (Urząd Marszałkowski)”.


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Zgodnie z art. 217 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r. poz. 1257) zaświadczenie powinno być wydawane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.


Sposób odwołania

Nie dotyczy


Podstawa prawna

 • stawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r. poz. 1257)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2016 poz.1827 z późn. zm.) 

 

 


Sprawę prowadzi

Departament Opłat Środowiskowych
Adres: ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa
Wydział Rozliczeń Finansowych
tel. (+22) 59 79 200
fax. (+22) 59 79 629
e-mail: oplaty.srodowiskowe@mazovia.pl


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 20148
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-15 09:38:00