Nazwa usługi

OPINIOWANIE POWIATOWYCH PROGRAMÓW OCHRONY ŚRODOWISKA


Odbiorca usługi

Organ wykonawczy powiatu


Wymagane dokumenty

Powiatowe programy ochrony środowiska powinny realizować założenia polityki ochrony  środowiska, uwzględniając cele zawarte w strategiach, programach i dokumentach programowych, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.


Uwagi

Klauzula Informacyjna

Administratorem danych osobowych jest Zarząd Powiatu, natomiast Zarząd Województwa Mazowieckiego jest jedynie organem przetwarzającym dane.


Miejsce składania

  • osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 128), Kłopotowskiego 5 (parter, pok. 07) lub w siedzibie Kancelarii Ogólnej Urzędu przy ul. Okrzei 35 (IV piętro, pok. 402) od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
  • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
  • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:
    Formularz ePuap  
  • lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka
     


Opłaty

brak


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Zgodnie z art. 77 b ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595, z późn. zm.) w terminie 14 dni od dnia złożenia kompletnej dokumentacji.


Podstawa prawna

  1. art. 17 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
  2. art. 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa.


Sprawę prowadzi

Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa
Wydział Polityki Ekologicznej i Ochrony Przyrody
03-718 Warszawa;
ul. ks. I. Kłopotowskiego 5
tel. (22) 59 79 052
fax (22) 59 79 051
e-mail: polityka.ekologiczna@mazovia.pl


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 168105
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-17 12:28:00