Nazwa usługi

WYZNACZANIE OBSZARU I GRANIC AGLOMERACJI WCHODZĄCYCH W SKŁAD KRAJOWEGO PROGRAMU OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH, W DRODZE AKTU PRAWA MIEJSCOWEGO, TJ. UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO


Odbiorca usługi

Samorządy gminne


Wymagane dokumenty

propozycja planu aglomeracji (część opisowa i graficzna- mapa w skali 1:10 000 lub 1:25 000


Uwagi

brak


Miejsce składania

  • osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 128), Kłopotowskiego 5 (parter, pok. 07) lub w siedzibie Kancelarii Ogólnej Urzędu przy ul. Okrzei 35 (IV piętro, pok. 402) od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
  • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
  • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:
    Formularz ePuap  
  • lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka
     


Opłaty

brak


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Termin nie został określony w przepisach prawa


Sposób odwołania

Każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone przepisem aktu prawa miejscowego, wydanym w sprawie z zakresu administracji publicznej, może po bezskutecznym wezwaniu organu samorządu województwa, który wydał przepis, do usunięcia naruszenia, zaskarżyć przepis do sądu administracyjnego.


Podstawa prawna

  1. art. 43 Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne;
  2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji.


Sprawę prowadzi

Departament Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych
Wydział Pozwoleń Wodnoprawnych
ul. ks. I. Kłopotowskiego 5,
03-718 Warszawa
tel.: (22) 59-79-481
fax. (22) 59-79-484
e-mail: gospodarka.odpadami@mazovia.pl


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 26565
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-17 12:27:00