Nazwa usługi

USTALANIE, W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ, PODZIAŁU KOSZTÓW UTRZYMANIA URZĄDZEŃ WODNYCH LUB KOSZTÓW UTRZYMANIA WÓD


Odbiorca usługi

Właściciel urządzeń wodnych lub właściciel wody


Wymagane dokumenty

Wniosek z propozycją podziału kosztów i określeniem podmiotów odnoszących korzyści z urządzeń wodnych lub/i przyczyniających się do wzrostu kosztów utrzymania wód


Uwagi

Niezbędny załącznik do wniosku stanowią obliczenia będące podstawą do złożonej propozycji podziału kosztów (kalkulacja kosztów)


Miejsce składania

 • osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 128), Kłopotowskiego 5 (parter, pok. 07) lub w siedzibie Kancelarii Ogólnej Urzędu przy ul. Okrzei 35 (IV piętro, pok. 402) od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

      Formularz ePuap

 • lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka
   


Opłaty

Opłata w wysokości 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych).

Opłatę należy uiścić:

 • w kasie URZĘDU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY dla Dzielnicy Praga Północ lub
 • na rachunek URZĘDU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY dla Dzielnicy Praga Północ


Numer konta

96 1030 1508 0000 0005 5002 6074


Termin załatwienia sprawy przez urząd

W ciągu 1 miesiąca, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych – 2 miesiące (do terminu załatwienia sprawy nie wlicza się okresów opóźnień spowodowanych przyczynami niezależnymi od organu).


Sposób odwołania

Od decyzji przysługuje odwołanie do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z siedzibą przy ul. Grzybowskiej 80/82 za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.


Podstawa prawna

 1. art. 64 ust. 1a, art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.);
 2. art. 104 z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.),
 3. art. 1 i 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.)


Sprawę prowadzi

Departament Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych
Wydział Pozwoleń Wodnoprawnych

03-718 Warszawa,
Kłopotowskiego 5,
tel. 225979481,
fax 225979484
e-mail: gospodarka.odpadami@mazovia.pl


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 9034
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-05-27 16:57:00