Nazwa usługi

Odszkodowanie za działki gruntu, przeznaczone pod drogi wojewódzkie, wydzielone w wyniku podziału/scalenia nieruchomości


Odbiorca usługi

Osoby fizyczne i prawne


Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wypłatę odszkodowania za działki gruntu wydzielone pod drogi wojewódzkie, przejęte w wyniku podziału/scalenia nieruchomości (podpisany przez wszystkie uprawnione osoby ze wskazaniem adresów do korespondencji).
  2. Dokumenty potwierdzające tytuł prawny wnioskodawcy do nieruchomości (w przypadku spadkobierców – również postanowienie o nabyciu praw do spadku) – kopia.
  3. Ostateczna decyzja Wójta/Burmistrza/Prezydenta zatwierdzająca projekt podziału nieruchomości wraz z załącznikiem graficznym – kopia.
     


Uwagi

Administratorem danych osobowych zbioru danych osobowych „Nabywanie nieruchomości dla potrzeb Województwa Mazowieckiego" jest:

Marszałek Województwa Mazowieckiego
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
ul. Jagiellońska 26
03-719 Warszawa


Dane będą przetwarzane w celu realizacji zapisów ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.).
Dane mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Podanie danych wynika z przepisów ustawy 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm). Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.


Miejsce składania

  • osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 127), od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
  • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
     
  • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: Formularz ePuap
lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka


Opłaty

bez opłat


Numer konta

nie dotyczy


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Wnioski o wypłatę odszkodowania przysługującego za grunty, które przeszły na własność Województwa Mazowieckiego rozpatrywane są zgodnie z kolejnością ich wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Ponadto termin rozpatrzenia wniosku uzależniony jest od daty założenia księgi wieczystej i wpisu na rzecz Województwa Mazowieckiego prawa własności do nieruchomości wyodrębnionej pod planowaną drogę wojewódzką.


Sposób odwołania

Odwołanie nie przysługuje.

W przypadku, gdy nie dojdzie do uzgodnienia wysokości odszkodowania między właścicielem, a właściwym organem tj. Zarządem Województwa Mazowieckiego, odszkodowanie ustala się i wypłaca według zasad i trybu obowiązujących przy wywłaszczaniu nieruchomości.


Podstawa prawna

Art. 98 ust. 3 oraz art.106 ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm. )


Sprawę prowadzi

Departament Nieruchomości i Infrastruktury
Adres: ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa
Wydział Nieruchomości
(22) 59 79 827, (22) 59 79 840, (22) 59 79 801 fax. (22) 59 79 802

e-mail: nieruchomosci@mazovia.pl


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 15998
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-15 09:03:00