Nazwa usługi

Wniosek o zmiany w planie finansowym


Odbiorca usługi

Jednostki budżetowe Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz departamenty

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.


Wymagane dokumenty

Wniosek o dokonanie zmian w planie finansowym


Uwagi

Wymagane jest, aby wniosek o dokonanie zmian w planie finansowym posiadał akceptację dyrektora

jednostki lub departamentu UMWM oraz członka Zarządu nadzorującego działalność danej jednostki budżetowej

lub departamentu UMWM.


Miejsce składania

  • osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 128), Kłopotowskiego 5 (parter, pok. 07) lub w siedzibie Kancelarii Ogólnej Urzędu przy ul. Okrzei 35 (IV piętro, pok. 402) od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
  • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie  lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
  • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (esp.mazovia.pl). 


Opłaty

brak


Numer konta

nie dotyczy


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Termin załatwienia sprawy uzależniony jest od aktualnych możliwości finansowych Województwa Mazowieckiego.


Sposób odwołania

wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy


Podstawa prawna

Art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.)


Sprawę prowadzi

Adres: ul. Jagiellońska 26

Wydział Planowania Budżetu

tel. (022) 59-07-790

fax. (022) 59-07-604

e-mail departamentu: skarbnik@mazovia.pl


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 193551
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-15 08:57:00