Nazwa usługi

Opiniowanie przez Zarząd Województwa Mazowieckiego wniosków w sprawie zmian granic specjalnych stref ekonomicznych


Odbiorca usługi

Zarządzający specjalnymi strefami ekonomicznymi


Wymagane dokumenty

Wniosek w sprawie zmiany granic specjalnej strefy ekonomicznej.


Uwagi

brak


Miejsce składania

  • osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 128), Kłopotowskiego 5 (parter, pok. 07) lub w siedzibie Kancelarii Ogólnej Urzędu przy ul. Okrzei 35 (IV piętro, pok. 402) od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
  • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie;
  • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (esp.mazovia.pl). 


Opłaty

Bez opłat


Termin załatwienia sprawy przez urząd

30 dni od dnia wpłynięcia wniosku


Sposób odwołania

nie przysługuje


Podstawa prawna

Art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 282).


Sprawę prowadzi

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie

ul. Nowy Zjazd 1,

00-301 Warszawa;

tel. (22) 518 49 00

fax. (22) 518 49 02

e-mail: biuro@mbpr.pl


Licznik wyświetleń: 62533
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-17 12:07:00