Nazwa usługi

Wydawanie opinii przez Zarząd Województwa Mazowieckiego do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 


Odbiorca usługi

Zarządca drogi publicznej lub podmiot działający w jego imieniu (na podstawie upoważnienia zarządcy drogi)


Wymagane dokumenty

materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.


Uwagi

czytelna mapa z zaznaczeniem realizacji inwestycji drogowej. 


Miejsce składania

  • osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 128), Kłopotowskiego 5 (parter, pok. 07) lub w siedzibie Kancelarii Ogólnej Urzędu przy ul. Okrzei 35 (IV piętro, pok. 402) od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
  • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
  • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (esp.mazovia.pl).


Opłaty

bez opłat


Numer konta

nie dotyczy


Termin załatwienia sprawy przez urząd

14 dni od dnia zwrócenia się przez właściwego zarządcę drogi o wyrażenie opinii. 


Sposób odwołania

nie przysługuje


Podstawa prawna

  1. ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz.2031).


Sprawę prowadzi

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie

ul. Nowy Zjazd 1,

00-301 Warszawa;

tel. (22) 518 49 00

fax. (22) 518 49 02

e-mail: biuro@mbpr.pl


Licznik wyświetleń: 88262
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-17 11:59:00