Nazwa usługi

Wnioski Zarządu Województwa Mazowieckiego na studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowanie przestrzennego gminy


Odbiorca usługi

organ wykonawczy gminy


Wymagane dokumenty

1. zawiadomienie o podjęciu uchwały przez Radę Miasta/Gminy w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

2. uchwała Rady Miasta/Gminy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z załącznikiem graficznym.


Uwagi

brak 


Miejsce składania

  • osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 128), Kłopotowskiego 5 (parter, pok. 07) lub w siedzibie Kancelarii Ogólnej Urzędu przy ul. Okrzei 35 (IV piętro, pok. 402) od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
  • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie  lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
  • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (esp.mazovia.pl). 


Opłaty

bez opłat


Numer konta

nie dotyczy


Termin załatwienia sprawy przez urząd

wyznaczony przez organ wykonawczy gminy - nie krótszy niż 21 dni (zgodnie z art. 17 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)


Sposób odwołania

nie przysługuje


Podstawa prawna

art. 17 pkt 2 i 6 lit. b i art. 23 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 - tekst jednolity z późn. zm.)


Sprawę prowadzi

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie

ul. Solec 22, 00-410 Warszawa

tel. (22) 518 49 00

fax. (22) 518 49 02

e-mail: biuro@mbpr.pl


Licznik wyświetleń: 102935
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-17 11:36:00