Nazwa usługi

Uzgodnienie przez Marszałka Województwa Mazowieckiego projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim w trybie art. 106 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego


Odbiorca usługi

organ wykonawczy gminy 


Wymagane dokumenty

projekt decyzji wraz z załącznikami graficznymi oraz wykazem stron postępowania


Uwagi

brak


Miejsce składania

  • osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 128), Kłopotowskiego 5 (parter, pok. 07) lub w siedzibie Kancelarii Ogólnej Urzędu przy ul. Okrzei 35 (IV piętro, pok. 402) od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
  • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie  lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
  • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (esp.mazovia.pl).


Opłaty

bez opłat 


Numer konta

nie dotyczy 


Termin załatwienia sprawy przez urząd

14 dni 


Sposób odwołania

zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Kielecka 44, w terminie 7 dni od daty doręczenia za pośrednictwem Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, ul. Solec 22, 00-410 Warszawa 


Podstawa prawna

art. 51 ust. 1 pkt 1,  art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 - tekst jednolity z późn. zm.)


Sprawę prowadzi

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie

ul. Solec 22, 00-410 Warszawa

tel. (22) 518 49 00

fax. (22) 518 49 02

e-mail: biuro@mbpr.pl


Licznik wyświetleń: 61675
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-17 10:37:00