Nazwa usługi

Opiniowanie przez Zarząd Województwa Mazowieckiego udzielania i cofania koncesji na wytwarzanie paliw i energii, magazynowanie paliw gazowych, przesyłanie lub dystrybucję paliw lub energii, obrót paliwami lub energią


Odbiorca usługi

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki


Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie opinii


Uwagi

brak


Miejsce składania

  • osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 128), Kłopotowskiego 5 (parter, pok. 07) lub w siedzibie Kancelarii Ogólnej Urzędu przy ul. Okrzei 35 (IV piętro, pok. 402) od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
  • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie  lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
  • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (esp.mazovia.pl).


Opłaty

bez opłat


Numer konta

nie dotyczy


Termin załatwienia sprawy przez urząd

14 dni od daty wpłynięcia sprawy


Sposób odwołania

nie przysługuje


Podstawa prawna

Art. 23 ust. 3 w związku z art. 23 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 z późniejszymi zmianami) 


Sprawę prowadzi

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie

ul. Solec 22, 00-410 Warszawa

tel. (22) 518 49 00

fax. (22) 518 49 02

e-mail: biuro@mbpr.pl


Licznik wyświetleń: 72280
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-17 10:16:00