Nazwa usługi

Opiniowanie przez Zarząd Województwa Mazowieckiego projektów planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe lub energię


Odbiorca usługi

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki


Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie opinii.

2. Projekt planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe lub energię.


Uwagi

brak


Miejsce składania

  • osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 128), Kłopotowskiego 5 (parter, pok. 07) lub w siedzibie Kancelarii Ogólnej Urzędu przy ul. Okrzei 35 (IV piętro, pok. 402) od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
  • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie  lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
  • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (esp.mazovia.pl).


Opłaty

bez opłat


Numer konta

nie dotyczy


Termin załatwienia sprawy przez urząd

14 dni od daty wpłynięcia sprawy


Sposób odwołania

nie przysługuje


Podstawa prawna

Art. 23 ust. 3 w związku z art. 23 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)


Sprawę prowadzi

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie

ul. Solec 22, 00-410 Warszawa

tel. (22) 518 49 00

fax. (22) 518 49 02

e-mail: biuro@mbpr.pl 


Licznik wyświetleń: 38238
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-17 10:07:00