Nazwa usługi

15.04 Grupy robocze ds. inteligentnych specjalizacji województwa mazowieckiego


Odbiorca usługi

Osoby zainteresowane programami UE oraz regionalną polityką wspierania innowacyjności, wnioskodawcy, beneficjenci


Wymagane dokumenty

poprawnie wypełniona deklaracja uczestnictwa


Uwagi

brak


Miejsce składania

deklaracja uczestnictwa stanowi załącznik do karty usługi; wypełnione i zeskanowane deklaracje należy przesyłać pod wskazany adres (sprawę prowadzi)


Opłaty

brak


Numer konta

nie dotyczy


Termin załatwienia sprawy przez urząd

na bieżąco


Sposób odwołania

nie dotyczy


Podstawa prawna

  1. uchwała Nr 1374/386/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 7 października 2014 r., uchwała Nr 72/3/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 9 grudnia 2014 r.


Sprawę prowadzi

Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich
Wydział Innowacyjności
Adres: Al. Solidarności 61, 03-402 Warszawa
monika.tchorznicka@mazovia.pl, piotr.dylewski@mazovia.pl
tel. (22) 511-74-11 tel. (22) 59-79-952


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 11512
Autor: Olga Klimaszewska
Data publikacji: 2015-12-15 13:52:00