Nazwa usługi

Przyjmowanie wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (mazowiecki komponent regionalny)


Odbiorca usługi

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i przedstawiciele osób prawnych, przedsiębiorców i instytucji samorządowych i rządowych.


Wymagane dokumenty

Wniosek wraz z załącznikami.


Uwagi

Do Punktu Przyjmowania Wniosku w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych należy złożyć wniosek wraz z załącznikami, który powinien być zgodny z informacjami obowiązującymi w ramach ogłaszanych konkursów - Regulaminem konkursu RPO WM 2007-2013 lub Dokumentacją konkursową PO KL. W Punktach Przyjmowania Wniosków Oddziałów Zamiejscowych MJWPU przyjmowane są wnioski tylko dotyczące konkursów ogłaszanych w ramach komponentu regionalnego PO KL.


Miejsce składania

(od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16):

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych,

 

Punkt Przyjmowania Wniosków w:

Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 74 (03-301)

Ciechanowie przy ul. Plac Kościuszki 6 (06-400)

Ostrołęce przy ul. ul. J Piłsudskiego 38 (07-410)

Płocku przy ul. Kolegialna 19 (09-400)

Radomiu przy ul. Kościuszki 5a (26-610)

Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 38 (08-110)

 

- za pośrednictwem Mazowieckiego Elektronicznego Wniosku Aplikacyjnego (dostępny na stronie www.rpo.mazowia.eu) dla wniosków RPO WM oraz Generatora Wniosków dla PO KL (dostępny na stronie www.efs.gov.pl)

 

- za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres:

dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 – Mazowiecka Jednostka Wdrażania

Programów Unijnych, Punkt Przyjmowania Wniosków, ul. Jagiellońska 74, 03-721 Warszawa

 

dla komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, Punkt Przyjmowania Wniosków w:

Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 74 (03-301)

Ciechanowie przy ul. Plac Kościuszki 6 (06-400)

Ostrołęce przy ul. ul. J Piłsudskiego 38 (07-410)

Płocku przy ul. Kolegialna 19 (09-400)

Radomiu przy ul. Kościuszki 5a (26-610)

Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 38 (08-110)


Opłaty

nie dotyczy


Numer konta

nie dotyczy


Termin załatwienia sprawy przez urząd

na bieżąco


Sposób odwołania

Dla wniosków RPO WM - wg procedury odwoławczej dla wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007- 2013.

Dla wniosków PO KL – Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Podstawa prawna

Uchwała Nr 47/07 z dnia 19 marca 2007 r. Sejmiku Województwa Mazowieckiego


Sprawę prowadzi

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, Wydział Informacji i Szkoleń Beneficjentów

Adres: ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa

tel. (22) 542 22 77, (22) 542-22-73, (22) 542 27 65, (22) 542 24 38


Licznik wyświetleń: 135637
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-17 09:59:00