Nazwa usługi

Udzielanie informacji nt. pozyskania wsparcia i realizacji projektów współfinansowanych w ramach funduszy europejskich


Odbiorca usługi

Osoby zainteresowane programami funduszy europejskich, potencjalni wnioskodawcy i beneficjenci

 

Karta usług Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich oraz Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich:

- konsultacja telefoniczna,

- konsultacja poprzez mail,

- konsultacja podczas wizyty bezpośredniej w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich,

- konsultacje na etapie przygotowania wniosku/ projektu,

- konsultacje na etapie realizacji projektu,

- Mobilny Punkt Informacyjny,

- spotkania informacyjne, szkolenia


Wymagane dokumenty

nie dotyczy


Uwagi

brak


Miejsce składania

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych,

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 74,

- poniedziałek w godz. 8.00 - 18.00, wtorek-piątek w godz. 8.00 -16.00

oraz w Lokalnych Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich

- poniedziałek w godz. 8.00 -18.00, wtorek – piątek 8.00 – 16.00:

- Ciechanowie przy ul. Plac Kościuszki 5

- Ostrołęce przy ul. J. Piłsudskiego 38

- Płocku przy ul. Kolegialna 19

- Radomiu przy ul. Kościuszki 5a,

- Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 7;

Wszelkie pytania dotyczące wdrażania Programów Operacyjnych można uzyskać telefonicznie poprzez infolinię:

801-101-101, lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: punkt_kontaktowy@mazowia.eu lub za pośrednictwem poczty/kuriera na adres: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa


Opłaty

nie dotyczy


Termin załatwienia sprawy przez urząd

na bieżąco


Sposób odwołania

nie dotyczy


Podstawa prawna

  1. Uchwała Nr 47/07 z dnia 19 marca 2007 r. Sejmiku Województwa Mazowieckiego. 


Sprawę prowadzi

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych,

Wydział Informacji i Szkoleń Beneficjentów

Adres: ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa

Michał Nędziak


Linki

Elektroniczna Skrzynka Podawcza MJWPU


Licznik wyświetleń: 52386
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-17 09:56:00