Nazwa usługi

Pośrednictwo pracy w ramach sieci EURES – kraje UE/EOG oraz Szwajcaria


Odbiorca usługi

- osoby, które poszukują pracy za granicą, informacji z zakresu warunków życia i pracy na terenie krajów UE/EOG oraz Szwajcarii,

- pracodawcy z krajów UE/EOG oraz Szwajcarii.


Wymagane dokumenty

Korzystanie z usług EURES nie wymaga żadnych dokumentów.


Uwagi

W Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w ramach sieci EURES można uzyskać informacje m.in. o:

 • ofertach pracy na terenie krajów UE/EOG oraz Szwajcarii,
 • możliwościach poszukiwania pracy na terenie krajów UE/EOG oraz Szwajcarii,
 • warunkach życia i pracy na terenie krajów UE/EOG oraz Szwajcarii,
 • systemach zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń dla bezrobotnych i podatkach w krajach UE/EOG oraz Szwajcarii,
 • możliwości przeprowadzenia rekrutacji dla pracodawców z Polski i krajów UE/EOG oraz Szwajcarii


Miejsce składania

 • osobiście w kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie lub w odpowiedniej Filii w godzinach: 8.00 – 16.00,
 • za pośrednictwem poczty na adres: Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie lub odpowiedniej Filii;

Osoby poszukujące pracy za granicą, na terenie krajów UE/EOG oraz Szwajcarii oraz pracodawcy poszukujący pracowników z ww. krajów mogą składać swoje zapytania/pisma na kancelarie do odpowiednich siedzib tut. Urzędu:

 • Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16, pokój nr 14 (parter)
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Ciechanowie – 06-400 Ciechanów, ul. Wodna 1, pokój nr 20 (II piętro)
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Ostrołęce – 07-400 Ostrołęka, ul. Poznańska 17, pokój nr 27 (I piętro)
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Płocku – 09-402 Płock, ul. Kolegialna 19, pokój nr 108 (I piętro)
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Radomiu – 26-600 Radom, ul. Mokra 2, pokój nr 205 (I piętro)
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Siedlcach – 08-110 Siedlce, ul. Pułaskiego 19/21, pokój nr 204 (II piętro)


Opłaty

brak 


Numer konta

nie dotyczy


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Terminy ustalane są bezpośrednio z odbiorcą usługi.


Sposób odwołania

Osobom poszukującym pracy za granicą na terenie krajów UE/EOG oraz Szwajcarii oraz pracodawcom poszukującym pracowników w ww. krajach nie przysługują środki odwoławcze.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 645 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U z 2014 r., poz. 667).


Sprawę prowadzi

 • Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Warszawie

Zespół ds. Promocji Zatrudnienia i EURES
01-402 Warszawa ul. Ciołka 10 a,
www.wupwarszawa.praca.gov.pl
pokój 304a (piętro III)
tel. (22) 532 22 35/36
e-mail: wup@wup.mazowsze.pl, m.tredota@wup.mazowsze.pl, k.kawka@wup.mazowsze.pl
pokój 308 (piętro III)
tel. (22) 532 22 25
e-mail: wup@wup.mazowsze.pl, z.gutkowski@wup.mazowsze.pl

- Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Filia w Ciechanowie
06-400 Ciechanów, ul. Wodna 1, pokój nr 01 (parter)
tel. (23) 673 07 34
fax. (23) 673 07 32
e-mail: ciechanow@wup.mazowsze.pl, a.sniegocki@wup.mazowsze.pl

- Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Filia w Ostrołęce
07-400 Ostrołęka, ul. Poznańska 17, pokój nr 1 (parter)
tel. (29) 760 30 70
fax. (29) 760 52 48
e-mail: ostroleka@wup.mazowsze.pl, d.mrozek@wup.mazowsze.pl

- Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Filia w Płocku
09-402 Płock, ul. Kolegialna 19, pokój nr 14 (parter)
tel. (24) 264 03 75/76
fax. (24) 264 03 75/76
e-mail: plock@wup.mazowsze.pl, m.michalska@wup.mazowsze.pl

- Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Filia w Radomiu
26-600 Radom, ul. Mokra 2, pokój nr 106 (parter)
tel. (48) 368 97 22
fax. (48) 368 97 01
e-mail: radom@wup.mazowsze.pl, j.wojcieszek-lys@wup.mazowsze.pl

- Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Filia w Siedlcach
08-110 Siedlce, ul. Pułaskiego 19/21, pokój nr 211 (II piętro)
tel. (25) 644 61 23 wew. 313
fax. (25) 632 79 18
e-mail: siedlce@wup.mazowsze.pl, d.redo@wup.mazowsze.pl


Licznik wyświetleń: 9725
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-16 15:51:00