Nazwa usługi

Poradnictwo zawodowe.


Odbiorca usługi

  • osoby bezrobotne,
  • osoby poszukujące pracy,
  • pracodawcy i ich pracownicy,
  • inne osoby dorosłe zainteresowane rozwojem zawodowym.


Wymagane dokumenty

Pracodawcy chcący skorzystać z usługi poradnictwa zawodowego powinni złożyć następujące dokumenty:

  • wniosek pracodawcy o pomoc w indywidualnym rozwoju zawodowym;

Korzystanie z poradnictwa zawodowego przez osoby bezrobotne, poszukujące pracy oraz inne osoby dorosłe zainteresowane rozwojem zawodowym nie wymaga żadnych dokumentów.


Uwagi

Poradnictwo zawodowe realizowane jest zgodnie z zasadą dostępności i dobrowolności.
Z tej usługi mogą korzystać osoby, które znajdują się w sytuacji:

  • utraty pracy;
  • długotrwałego pozostawania bez pracy;
  • awansu, zmiany stanowiska, rozszerzenia zakresu obowiązków;
  • zmiany miejsca pracy;
  • wyboru kierunku dalszego kształcenia się.

 
Poradnictwo zawodowe ma na celu pomoc w zakresie:

  • radzenia sobie w trudnych sytuacjach zawodowych;
  • podejmowania decyzji związanych z pracą, w tym podjęciem pracy na własny rachunek;
  • planowania dalszego rozwoju zawodowego.

Poradnictwo zawodowe obejmuje:

  • poradnictwo indywidualne, które świadczone jest w formie indywidualnych konsultacji i informacji zawodowych oraz konsultacji przez Internet;
  • poradnictwo grupowe, które świadczone jest w formie zajęć warsztatowych i spotkań informacyjnych;
  • udostępnianie zasobów informacji zawodowej, m.in. z zakresu rynku pracy i edukacji.


Miejsce składania

~~Pracodawcy mogą złożyć wnioski:

  • osobiście w kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie lub w odpowiedniej Filii w godzinach: 8.00 – 16.00,
  • za pośrednictwem poczty na adres: Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie lub odpowiedniej Filii;
  • Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16, pokój nr 14 (parter)
  • Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Ciechanowie – 06-400 Ciechanów, ul. Wodna 1, pokój nr 20 (II piętro)
  • Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Ostrołęce – 07-400 Ostrołęka, ul. Poznańska 17, pokój nr 27 (I piętro)
  • Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Płocku – 09-402 Płock, ul. Kolegialna 19, pokój nr 108 (I piętro)
  • Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Radomiu – 26-600 Radom, ul. Mokra 2, pokój nr 205 (I piętro)
  • Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Siedlcach – 08-110 Siedlce, ul. Pułaskiego 19/21, pokój nr 204 (II piętro)


Opłaty

brak


Numer konta

nie dotyczy


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Terminy ustalane są bezpośrednio z odbiorcą usługi.


Sposób odwołania

Osobom ubiegającym się o udzielenie poradnictwa zawodowego nie przysługują środki odwoławcze.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 645, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 667).


Sprawę prowadzi

  • Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Zespół ds. Poradnictwa Zawodowego,
Zespół ds. Informacji Zawodowej i Przedsiębiorczości
01-402 Warszawa, ul. Ciołka 10a°, piętro III, pok. 310, 306, 307, 317
tel. (22) 532 22 10/08/41/12/43
fax. (22) 532 22 32
e-mail: konsultacje@wup.mazowsze.pl, poradnictwo@wup.mazowsze.pl
www.wupwarszawa.praca.gov.pl

 

  • Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Filia w Ciechanowie

06-400 Ciechanów, ul. Wodna 1, pok. 22, 24, 26, C01, C02, C03
tel. (23) 673 07 39/36/38/47/34
fax. (23) 673 07 32
e-mail: konsultacje.ciechanow@wup.mazowsze.pl

  • Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Filia w Ostrołęce

07-400 Ostrołęka, ul. Poznańska 17, pok. 8, 12, 13, 14
tel. (29) 760 30 70, 029 760 40 15
fax. (29) 760 52 48
e-mail: konsultacje.ostroleka@wup.mazowsze.pl

  • Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Filia w Płocku

09-402 Płock, ul. Kolegialna 19, pok.111, 113, 114, 115
tel. (24) 264 03 75/76
fax. (24) 264 03 75/76
e-mail: konsultacje.plock@wup.mazowsze.pl

  • Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Filia w Radomiu

26-600 Radom, ul. Mokra 2, pok. 208, 210, 211
tel. (48) 368 97 11/20/31
fax. (48) 368 97 01
e-mail: konsultacje.radom@wup.mazowsze.pl

  • Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Filia w Siedlcach

08-110 Siedlce, ul. Pułaskiego 19/21, pok. 214, 215
tel. (25) 644 61 23 wew. 301, 313, 315
e-mail: konsultacje.siedlce@wup.mazowsze.pl


Licznik wyświetleń: 6358
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-16 15:11:00