Nazwa usługi

Poradnictwo zawodowe.


Odbiorca usługi

 • osoby bezrobotne,
 • osoby poszukujące pracy,
 • pracodawcy i ich pracownicy,
 • inne osoby dorosłe zainteresowane rozwojem zawodowym.


Wymagane dokumenty

Pracodawcy chcący skorzystać z usługi poradnictwa zawodowego powinni złożyć wniosek o pomoc w indywidualnym rozwoju zawodowym.
Korzystanie z poradnictwa zawodowego przez osoby bezrobotne, poszukujące pracy oraz inne osoby dorosłe zainteresowane rozwojem zawodowym nie wymaga żadnych dokumentów.


Uwagi

Poradnictwo zawodowe realizowane jest zgodnie z zasadą dostępności i dobrowolności.
Z tej usługi mogą korzystać osoby, które znajdują się w sytuacji:

 • utraty pracy;
 • długotrwałego pozostawania bez pracy;
 • awansu, zmiany stanowiska, rozszerzenia zakresu obowiązków;
 • zmiany miejsca pracy;
 • wyboru kierunku dalszego kształcenia się.
Poradnictwo zawodowe ma na celu pomoc w zakresie:
 • radzenia sobie w trudnych sytuacjach zawodowych;
 • podejmowania decyzji związanych z pracą, w tym podjęciem pracy na własny rachunek;
 • planowania dalszego rozwoju zawodowego.
Poradnictwo zawodowe świadczone jest w formie:
 • porad indywidualnych;
 • informacji indywidualnych;
 • porad grupowych;
 • grupowych spotkań informacyjnych;
 • konsultacji przez Internet (poradnictwo „na odległość”);
 • udostępniania zasobów informacji zawodowej m.in. z zakresu rynku pracy i edukacji


Miejsce składania

Pracodawcy mogą złożyć wniosek

 • osobiście w kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie lub w odpowiedniej Filii w godzinach: 8.00 – 16.00,
 • za pośrednictwem poczty na adres: Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie lub odpowiedniej Filii:
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16, pokój nr 14 (parter)
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Ciechanowie – 06-400 Ciechanów, ul. Wodna 1, pokój nr 20 (II piętro)
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Ostrołęce – 07-400 Ostrołęka, ul. Poznańska 17, pokój nr 27 (I piętro)
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Płocku – 09-402 Płock, ul. Kolegialna 19, pokój nr 108 (I piętro)
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Radomiu – 26-600 Radom, ul. Mokra 2, pokój nr 205 (I piętro)
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Siedlcach – 08-110 Siedlce, ul. Pułaskiego 19/21, pokój nr 204 (II piętro)


Opłaty

brak


Numer konta

nie dotyczy


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Terminy ustalane są bezpośrednio z odbiorcą usługi.


Sposób odwołania

Osobom ubiegającym się o udzielenie poradnictwa zawodowego nie przysługują środki odwoławcze.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 667).


Sprawę prowadzi

 • Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
Zespół ds. Poradnictwa Zawodowego,
Zespół ds. Informacji Zawodowej i Przedsiębiorczości
01-402 Warszawa, ul. Ciołka 10a, piętro III, pok. 310, 306, 307, 317
tel. (22) 532 22 10/08/41/12
e-mail: konsultacje@wup.mazowsze.pl, poradnictwo@wup.mazowsze.pl
wupwarszawa.praca.gov.pl

 

 • Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Filia w Ciechanowie

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Filia w Ciechanowie
06-400 Ciechanów, ul. Wodna 1, pok. 01, 21, 22, 24, 26
tel. (23) 673 07 34/40/38/47/39
fax. (23) 673 07 32
e-mail: konsultacje.ciechanow@wup.mazowsze.pl

 • Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Filia w Ostrołęce

07-400 Ostrołęka, ul. Poznańska 17, pok. 8, 13, 14
tel. (29) 760 30 70, 029 760 40 15
fax. (29) 760 52 48
e-mail: konsultacje.ostroleka@wup.mazowsze.pl

 • Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Filia w Płocku

09-402 Płock, ul. Kolegialna 19, pok. 112, 115
tel. (24) 264 03 75/76
fax. (24) 264 03 75/76
e-mail: konsultacje.plock@wup.mazowsze.pl

 • Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Filia w Radomiu

26-600 Radom, ul. Mokra 2, pok. 211, 208, 210, 212
tel. (48) 368 97 30/11/20/31
fax. (48) 368 97 01
e-mail: konsultacje.radom@wup.mazowsze.pl

 • Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Filia w Siedlcach

08-110 Siedlce, ul. Pułaskiego 19/21, pok. 214, 215
tel. (25) 644 61 23 w. 301/313/315
e-mail: konsultacje.siedlce@wup.mazowsze.pl


Licznik wyświetleń: 8145
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-16 15:11:00