Nazwa usługi

Opiniowanie wniosku o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Odbiorca usługi

Właściciel ośrodka lub użytkownik wieczysty nieruchomości, w której zlokalizowany jest ośrodek, albo prowadzący ośrodek.


Wymagane dokumenty

Wniosek złożony na druku stanowiącym załącznik nr 9 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych.


Miejsce składania

Osobiście w sekretariacie przy ul. Nowogrodzkiej 62a, w godzinach: 8.00 – 16.00; za pośrednictwem poczty na adres Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.


Opłaty

brak 


Termin załatwienia sprawy przez urząd

W terminie 30 dni od daty złożenia wniosku.


Sposób odwołania

Nie dotyczy


Podstawa prawna

1.Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596, z późn. zm.);

2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.);

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 230, poz. 1694).


Sprawę prowadzi

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

Adres: ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa

Wydział ds. osób niepełnosprawnych

pok. nr 311

tel.: 22 622-42-32, w. 19, fax.: 22 622-47-32

e-mail: małgorzata.matejuk@mcps.com.pl


Licznik wyświetleń: 9863
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-16 14:15:00