Nazwa usługi

Prowadzenie Wojewódzkiego Banku Danych o dzieciach oczekujących na przysposobienie.


Odbiorca usługi

Ośrodki adopcyjne prowadzące Wojewódzki Bank Danych w innych województwach na terenie kraju oraz ośrodki adopcyjne funkcjonujące na Mazowszu.


Wymagane dokumenty

Dokumenty i tryb składania określone w Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 135 z późniejszymi zmianami). Są to m.in.:

 

1. Karta Dziecka sporządzona przez Ośrodek Adopcyjny wraz z załącznikami:

- opinia o zasadności przysposobienia dziecka;

- opinia o kontaktach dziecka z rodziną biologiczną i wpływie tych kontaktów na dziecko;

- opinia o zasadności wspólnego umieszczenia rodzeństwa w rodzinie przysposabiającej;

- opinia o możliwości nieumieszczenia wspólnie rodzeństwa w rodzinie przysposabiającej z powodu nieznalezienia kandydata do przysposobienia rodzeństwa.

 

2. Metryka prowadzenia sprawy.

 

3. Kwalifikacja dziecka do przysposobienia krajowego.


Uwagi

Brak.


Miejsce składania

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 

Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny

ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa

tel. 22 621 03 05, 22 621 10 75, 22 622 03 70- 72

woa.warszawa@mcps.com.pl 


Opłaty

Brak opłat.


Numer konta

Nie dotyczy.


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Terminy określone w Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 135 z późniejszymi zmianami).

Ośrodek prowadzący Wojewódzki Bank Danych w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania dokumentacji kwalifikacyjnej, przekazuje całość otrzymanej dokumentacji do ośrodków prowadzących Wojewódzkie Banki Danych w pozostałych województwach na terenie kraju oraz do ośrodków adopcyjnych na terenie województwa mazowieckiego.


Sposób odwołania

Nie dotyczy.


Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 332 z późniejszymi zmianami).

2. Zarządzenie nr 215/12 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wyznaczenia ośrodka adopcyjnego właściwego do prowadzenia banku danych o dzieciach z terenu województwa mazowieckiego oczekujących na przysposobienie (Dz. Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 23 marca 2012 r.). 


Sprawę prowadzi

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny

ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa

tel. 22 621 03 05, 22 621 10 75, 22 622 03 70- 72

woa.warszawa@mcps.com.pl


Licznik wyświetleń: 10105
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-16 13:54:00