Nazwa usługi

Poradnictwo i wsparcie psychologiczno-pedagogiczne.


Odbiorca usługi

Kandydaci na rodziców adopcyjnych, osoby, które już przysposobiły dziecko, kobiety w ciąży oraz pacjentki oddziałów ginekologiczno-położniczych, które sygnalizują zamiar pozostawienia dziecka bezpośrednio po urodzeniu.


Wymagane dokumenty

Korzystanie z poradnictwa udzielanego przez pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego nie wymaga złożenia żadnych dokumentów.


Uwagi

Osoby zainteresowane uzyskaniem porady winny umówić się telefonicznie na spotkanie indywidualne, lub przesłać zapytanie za pomocą poczty elektronicznej.


Miejsce składania

Osoby zainteresowane mogą kontaktować się z:

Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej

Wojewódzkim Ośrodkiem Adopcyjnym

ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa

tel. 22 621 03 05, 22 621 10 75, 22 622 03 70- 72

e-mail: woa.warszawa@mcps.com.pl

lub

 

1. Oddziałem Zamiejscowym w Ciechanowie

ul. Orylska 3a, 06-400 Ciechanów

tel. 23 673 56 09

e-mail: woa.ciechanow@mcps.com.pl

 

2. Oddziałem Zamiejscowym w Ostrołęce

ul. Piłsudskiego 38, 07-410 Ostrołęka

tel. 29 717 03 04

e-mail: woa.ostroleka@mcps.com.pl

 

3. Oddziałem Zamiejscowym w Płocku

ul. Kolegialna 19, 09-400 Płock

tel. 24 366 66 71

e-mail: woa.plock@mcps.com.pl

 

4. Oddziałem Zamiejscowym w Radomiu

ul. Mokra 2, 26-610 Radom

tel. 48 331 11 50

e-mail: woa.radom@mcps.com.pl

 

5. Oddziałem Zamiejscowym w Siedlcach

ul. Dzieci Zamojszczyzny 39/33,

08-110 Siedlce

tel. 25 644 06 30.

e-mail: woa.siedlce@mcps.com.pl 


Opłaty

Brak opłat.


Numer konta

Nie dotyczy.


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Terminy ustalane są bezpośrednio z osobami zainteresowanymi.


Sposób odwołania

Nie dotyczy.


Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 332 z późniejszymi zmianami).


Sprawę prowadzi

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny

ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa

tel. 22 621 03 05, 22 621 10 75, 22 622 03 70- 72

lub Oddziały Zamiejscowe


Licznik wyświetleń: 8461
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-16 13:44:00