Nazwa usługi

Wydawanie identyfikatorów dla przewodników górskich


Odbiorca usługi

Przewodnicy górscy


Wymagane dokumenty

Identyfikator przewodnika górskiego otrzymuje osoba, która posiada nadane uprawnienia przewodnika górskiego i złożyła wniosek o wydanie identyfikatora wraz z fotografią.
 


Uwagi

Odbiór identyfikatorów osobiście w siedzibie Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki w Warszawie, ul. B. Brechta 3, pok. 309, w godzinach: 8.00 – 16.00.


Miejsce składania

  • osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 127), Kłopotowskiego 5 (parter, pok. 07) lub w siedzibie Kancelarii Ogólnej Urzędu przy ul. Okrzei 35 (IV piętro, pok. 402) od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
  • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
  • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

     https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-urzedu/umwm

  • lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka


Numer konta

nie dotyczy


Termin załatwienia sprawy przez urząd

do 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.


Sposób odwołania

za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego do Ministra Sportu
i Turystyki w terminie 14 dni
 


Podstawa prawna

  1. art. 28 ust 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U.2016.187 z późn.zm).
     


Sprawę prowadzi

Departament Kultury, Promocji i Turystyki
Adres: ul. B. Brechta 3, 03-472 Warszawa
Wydział Turystyki
tel. 22/ 59-79-546; 59-79-547
fax. 22/59-79-542
e-mail: dkpit@mazovia.pl

 


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 8015
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-15 14:01:00