Nazwa usługi

Wydawanie:

 • Duplikatów legitymacji – pilotów wycieczek;
 • Duplikatów legitymacji – przewodników turystycznych (miejskich, terenowych, górskich).


Odbiorca usługi

Osoby, które utraciły legitymacje pilotów wycieczek lub przewodników turystycznych


Wymagane dokumenty

Duplikaty legitymacji – pilotów wycieczek/przewodników turystycznych
(miejskich, terenowych, górskich), posiadających nadane wcześniej ustawą uprawnienia wydaje się na wniosek własny zainteresowanej osoby, zwanej dalej "wnioskodawcą".
Wniosek, o którym mowa winien zawierać:

 1. imię i nazwisko osoby, ubiegającej sie o duplikat legitymacji;
 2. adres zameldowania wnioskodawcy;
 3. określenie zakresu uprawnień, które wnioskodawca posiada, w tym wskazanie numeru legitymacji pilota wycieczek/przewodnika turystycznego (miejskiego, terenowego, górskiego);
 4. oświadczenie, w jakich okolicznościach nastąpiło zaginięcie legitymacji.
Do wniosku należy dołączyć:
 1. fotografię;
 2. dowód wpłaty z tytułu wydania duplikatu legitymacji pilota wycieczek lub przewodnika turystycznego (miejskiego, terenowego, górskiego).


Uwagi

Odbiór duplikatów legitymacji osobiście w siedzibie Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki
w Warszawie, przy ul. B. Brechta 3, pok. 309, w godzinach: 8:00 – 16:00.


Miejsce składania

 • osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 127), Kłopotowskiego 5 (parter, pok. 07) lub w siedzibie Kancelarii Ogólnej Urzędu przy ul. Okrzei 35 (IV piętro, pok. 402) od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:
Formularz ePuap
 • lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka


Opłaty

 1. wydanie duplikatu legitymacji pilota wycieczek – 17,00 zł.,
 2. wydanie duplikatu legitymacji przewodnika turystycznego (miejskiego, terenowego, górskiego) – 17,00 zł
   


Numer konta

96 1030 1508 0000 0005 5002 6074


Termin załatwienia sprawy przez urząd

30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.


Podstawa prawna

 1. Art. 28  ust. 1 pkt 5 ustawy z  dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz.U.2013.829)
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U.2016.1827 t.j.),
   


Sprawę prowadzi

Departament Kultury, Promocji i Turystyki
Adres: ul. B. Brechta 3, 03-472 Warszawa
Wydział Turystyki
tel.  22/ 5979-546; 22/5979-547
fax. 22/5979-542
e-mail: dkpit@mazovia.pl
 

 

 


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 8800
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-15 13:33:00