Nazwa usługi

Skarga na przebieg lub warunki dotyczące egzaminu państwowego na prawo jazdy lub pozwolenie.


Odbiorca usługi

Osoba, która przystąpiła do egzaminu państwowego na prawo jazdy lub pozwolenie w ośrodku egzaminowania na terenie Województwa Mazowieckiego


Wymagane dokumenty

Pisemna skarga wraz z uzasadnieniem.


Uwagi

Skargi dotyczące egzaminu państwowego wraz z ich uzasadnieniem składane są w terminie 14 dni od dnia, w którym był przeprowadzony egzamin, do Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie, za pośrednictwem dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego (art. 68 ust. 1 Ustawy o kierujących pojazdami).

Administratorem danych osobowych w sprawach związanych ze skargami dotyczącymi egzaminu państwowego na prawo jazdy lub pozwolenie jest:
Marszałek Województwa Mazowieckiego
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
ul. Jagiellońska 26
03-719 Warszawa
Dane będą przetwarzane w celu realizacji zapisów ustawy o kierujących pojazdami. Udostępnianie danych nie jest przewidywane. Obowiązek podania danych wynika z ustawy o kierujących pojazdami. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.


Miejsce składania

• osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), Jagiellońska 36 (parter), Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 128), Kłopotowskiego 5 (parter, pok. 07) lub w siedzibie Kancelarii Ogólnej Urzędu przy ul. Okrzei 35 (IV piętro, pok. 424A) od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
• za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
• drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:
Formularz ePuap
• lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka
 


Opłaty

bez opłat


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego – bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca. Marszałek Województwa Mazowieckiego w uzasadnionych przypadkach może wyznaczyć inny termin załatwienia sprawy zawiadamiając o tym stronę.


Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017, poz. 978, ze zm.);
  2. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257).


 


Sprawę prowadzi

Departament Organizacji
Wydział ds. Kandydatów i Kierujących Pojazdami
Ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa
Tel.: (22) 59 79 106, (22) 59 79 148 lub (22) 59 79 154
Fax: (22) 59 79 316, email: bkkp@mazovia.pl
 


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 7306
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-18 18:42:00