Nazwa usługi

SAMORZĄDOWY PROGRAM WSPARCIA OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM


Odbiorca usługi

miasta i gminy Województwa Mazowieckiego


Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o przyznanie pomocy finansowej ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej.

Informacja o Programie wraz z formularzem wniosku dostępne są na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl w zakładce „Bezpieczeństwo” – „OSP”.

Wniosek musi być podpisany przez wójta/burmistrza/prezydenta i skarbnika gminy/miasta podpisem odręcznym i opatrzony imiennymi pieczątkami ww. osób oraz pieczątką właściwego urzędu miasta/gminy.


Uwagi

Szczegóły dotyczące warunków wypełniania wniosku znajdują się w Programie


Miejsce składania

  • osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 128), Kłopotowskiego 5 (parter, pok. 07) lub w siedzibie Kancelarii Ogólnej Urzędu przy ul. Okrzei 35 (IV piętro, pok. 402) od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
  • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
  • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:  https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-urzedu/umwm
  • lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Terminy określone są odrębnie dla każdego Programu.


Podstawa prawna

  1. art.8a i art 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;
  2. art. 216 i 220 ustawy z dnia 28 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.


Sprawę prowadzi

Departament Organizacji
ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa
Biuro Bezpieczeństwa Publicznego
tel. (+22) 59 79 662, (+22) 59 79 706
fax. (+22) 59 79 309


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 16019
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-15 08:44:00